ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗΣ (Ε.Η.Η.Μ.)